Havas WW Brussels wint Weight Watchers

Na een consultatieronde heeft Weight Watchers Benelux beslist om haar merkcommunicatiebudget voor België toe te vertrouwen aan Havas WW Brussels.

Uittredend bureau is Duval Guillaume Modem.

Over Havas Brussels

Havas Brussels
rue des Boiteux, 9 - 1000 Bruxelles
Kreupelenstraat, 9 - 1000 Brussel