BILL VEROVERT DE WHITE NIGHT MET EEN COOLE CAMPAGNE VAN HAVAS

België heeft, net als vele andere landen, af te rekenen met onverantwoordelijk alcoholgebruik en de problemen die daarmee gepaard gaan. Hoewel het grootste deel van de bevolking bewust omgaat met haar alcoholconsumptie, eisen sommige praktijken bijzondere aandacht. Denk hierbij aan bingedrinken[1] en alcoholconsumptie door minderjarigen, een kwetsbare doelgroep.

Precies om die twee problematieken aan te pakken, werd Havas door White Night (buurtwinkel met late openingsuren) en Vinum Et Spiritus (de beroepsfederatie voor wijn en gedistilleerde dranken) aangesteld om een sensibiliseringscampagne te lanceren. 

Voor deze campagne inspireerde Havas zich op de meme ‘Bill’, erg populair onder jongeren. Door de taal, attitude en dubbelzinnigheid van de jongeren te gebruiken slaagt de campagne erin een gevoelig thema op een leuke en niet-belerende manier aan te pakken.

Bill, onze coole ket, hangt rond in de White Night en geeft zijn goed raad mee aan de hand van stickers en ander materiaal. Dit materiaal wordt geplaatst in de twintig verkooppunten in Brussel en Waals Brabant.

Bill, veeleer cool dan koel

Bill gebruikt dezelfde codes en dezelfde taal als adolescenten en jongvolwassenen. Bill zegt niet wat je moet doen, Bill geeft geen bevelen. Bij Bill kan je altijd terecht om raad. Bill is het relaxte type, zen, met droge humor. Een anticonformist met lak aan mode. Het type dat iedereen als vanzelf het zwijgen oplegt wanneer hij zijn mening oppert.

Hoe doet Bill zijn ding?

De Billcampagne zal diverse gedaantes aannemen. Via sociale media, maar ook via stickers, wobblers, briefkaarten en boodschappentassen. De strategie van de campagne steunt op informatiedeling binnen de community van adolescenten en jongvolwassenen.

De White Night-buurtwinkels zijn het speelterrein van Bill. Het sensibiliseringsmateriaal wordt geafficheerd in de 20 verkooppunten van de keten. Deze liggen in Brussel (16 winkels) en Waals-Brabant (4 winkels). Er is overigens ook een training voor het verkooppersoneel gepland om ze te helpen de consument welbewust te informeren en om te gaan met gevoelige situaties.

Bill is een lokale campagne met het potentieel om in intensiteit te groeien en naar een andere dimensie te klimmen dankzij mogelijkheden tot nauwe samenwerking met de overheden, de scholen, politiediensten, ziekenhuizen en andere belangrijke actoren in het lokale leven.

De Billcampagne heeft nog geen einddatum. Ze is flexibel en modulair. Ze zal mettertijd evolueren, en zich toespitsen op opportuniteiten in het studentenmilieu zoals Sint-Verhaegen, de 24 uren van Louvain-la-Neuve en de vele andere festiviteiten waarvoor deze doelgroepen uitrukken.

 

 

[1] Binge drinking: overmatige alcohol consumptie (meer dan 5 alcohol eenheden) binnen een korte periode met als bedoeling dronken te worden

 

Over Havas Brussels

Havas Brussels
rue des Boiteux, 9 - 1000 Bruxelles
Kreupelenstraat, 9 - 1000 Brussel